Reactie

Wat kunt u voor ons betekenen?

Heeft u aanvullende informatie of commentaar betreffende de tekst bij een foto, dan nodigen wij u graag uit deze aan ons toe te sturen.

Foto's over de Hasselt zijn altijd welkom. Vermeld daarbij datgene wat u over de foto weet.
- Wanneer is de foto gemaakt?
- Waar is de foto gemaakt en bij welke gelegenheid?
- Wie staan er op de foto?