Het territorium van de parochie Hasselt.

De parochie Hasselt was ook in oppervlakte een omvangrijk grondgebied. De parochiegrenzen reikte tot aan het Goirke, Quirijnstok en Gasthuisstraat en de Spoorlijn was een soort natuurlijke grens. Maar in noord-westelijke richting lag de grens bij "Den uiterste Stuiver" (richting Dongen). Ook het oude woonwagenkamp op de Dongenseweg maakte deel uit van de parochie. Evenzo de tuinders in de Kiviet dichtbij de tweede sluis van het Wilhelmina-kanaal richting Dongen.