Gelet op de historie kun je t.a.v de kerk niet om de actualiteit heen. Het gebouw staat nog steeds midden in de wijk. Wel heeft het een andere funktie gekregen.
Met het behoud van het gebouw is tevens de wens van vele Hasseltse mensen vervuld.


Doelstelling
De Hasseltse Kerk werd in 1898 gebouwd. De kerk speelde een belangrijk rol, als kenmerkend en historisch element in het straatbeeld en als religieuze ontmoetingsplek voor de buurt.  Begin 1994 was het kerkbestuur genoodzaakt om de Hasseltse Kerk te sluiten. Door het ontbreken van een monumentale status lag een mogelijke sloop op de loer. Wijkbewoners, het kerkbestuur, diverse organisaties en de gemeente Tilburg zetten zich in voor behoud van het beeldbepalende gebouw. Drie kleinere wijkgebouwen waren dringend aan vervanging of uitbreiding toe. Zo ontstond het plan om de Hasseltse Kerk om te bouwen tot een multifunctioneel wijkcentrum voor de wijken Goirke-Hasselt en Bouwmeesterbuurt. Kort na de start van de verbouwing vernietigt een hevige brand in juli 2003 het dak en de vieringstoren. In het najaar van 2005 opent multifunctioneel wijkcentrum De Poorten haar deuren. Binnen de muren van de historische façade is een indrukwekkend en modern onderkomen gerealiseerd voor diversen wijkorganisaties.

Prijzenswaardigheden
Een kerkgebouw dat zijn religieuze bestemming inruilt voor een nieuwe en meer profaan bestemming. Het is uniek in Nederland. In het ontwerp is gekozen voor het behoud van de historische, architectonische en monumentale waarden van het bestaande gebouw. De binnenzijde kenmerkt zich door ruimte, licht en een indrukwekkend samenspel van strakke lijnen en moderne kleuren in combinatie met authentieke elementen. De invulling is van dien aard dat het een "omkeerbaar" karakter heeft.

Rol van de gebruikers
Tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces zijn er gebruikersoverleggen geweest, waarbij alle partijen werden geïnformeerd over de stand van zaken en waarbij iedereen hun wensen en eisen kenbaar konden maken. De wijkorganisatie heeft als hoofdhuurder hier een centrale rol in gespeeld.

Bijzonderheden
Hoewel het kerkgebouw formeel geen monumentale status had, zijn de monumentale en architectonische kwaliteiten van het bestaande gebouw gerespecteerd en als ontwerpuitgangspunt gehanteerd: de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw evenals de vele ornamenten zijn nog overal te ervaren en de typische hoofddraagconstructie met kolommen en gewelven, is onaangetast gebleven. Als een bootje in de fles, is binnen het kerkgebouw een nieuw eigentijds wijkcentrum in 5 bouwlagen gerealiseerd. Al het materiaal dat hiervoor nodig was, is via de oorspronkelijke kerkdeuren naar binnen gegaan. Uiteraard heeft dit ook zijn invloed gehad op de  toegepaste bouwmethodiek en -materialen. Alle nieuwe vertrekken zijn ondergebracht in een aantal ‘’dozen’’, soms over meerdere bouwlagen, die zoveel mogelijk vrij blijven van wanden, kolommen en gewelven ten einde zoveel mogelijk moeilijke aansluitingen te voorkomen. Deze ‘’dozen” vormen tevens de brandcompartimenten en de thermische schil. De centrale ruimte is behandeld als een buitenruimte, de bestaande gevels zijn niet geïsoleerd. De invulling van het monumentale gebouw is hiermee omkeerbaar: als de “dozen” worden verwijderd, is het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand nauwelijks aangetast.

bron: www.nationalerenovatieprijs.nl/nrp2007/Inzendingen/Utiliteitsbouw/Depoortentilburg.html